กองคลัง

 

3

 

นางอัญชลี เสาร์แก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

5 4

 

นางสาวจารุวรรณ จันทะเวช
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางจำแรง ธิปวน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

 

 

 

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

11122074_10153274918106563_783304320_n

 

นางศิราณี ดวงบาล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

11156908_10153274918086563_1924399082_n 

 

นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยการเงินและบัญชี