การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต่อต้านยาเสพติด “แม่ขอดเกมส์” ประจำปี 2560 – 2561

              องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโหล่งขอด  กลุ่มแม่บ้านตำบลโหล่งขอด    กลุ่มผู้สูงอายุตำโหล่งขอด  เยาวชนตำบลโหล่งขอด และส่วนราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต่อต้านยาเสพติด “แม่ขอดเกมส์” ประจำปี 2560 – 2561  ในวันที่ 30 – 31  ธันวาคม 2560 – วันที่ 1  มกราคม 2561  ณ  สนามกีฬากลางบ้านทุ่งแดง โดยได้รับเกียรติจาก สจ. จำเริญ   ย่างไพบูลย์  สจ. เขตอำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธี  โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย ตะกร้อ ชาย/หญิง  วอลเลย์บอล ชาย/ หญิง  และกีฬามหาสนุก