ติดต่อเรา

ที่อยู่ 73 หมู่ที่ 3 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์ 053-348222 โทรสาร 053-348222