ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (โอเวอรเลย์) ระหว่างหน้าตลาดเชื่อมที่สร้างใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่