ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อ (ท่อลอดเหลี่ยม) พร้อมปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 9 บ้านแม่สายนาเลา ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่