ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

19021464_10155371631701563_879873486_n