กองช่าง

 

img243

 นายวัลลภ ยารังษี
หัวหน้าส่วนโยธา

 

 

 

 

 

นายช่างไฟฟ้า

 

 img271

 นายนิดสันณ์ กันทะวัง
พนักงานผลิตน้ำประปา

 

 11165825_10153275171251563_498353469_n  11093240_10153274918101563_436484827_n 21

 

นายรัชชานนท์ บุญโท
ผู้ช่วยช่างโยธา

 

นายสิทธิพงศ์ เมืองใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผลิตน้ำประปา

 

นางสาวเบญจพร สุทธาวาน์
ธุรการส่วนโยธา