อบต.โหล่งขอดร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ตั้งจุดตรวจบริการประชาชนและรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง ๗ วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

อบต.โหล่งขอดร่วมกับอำเภอพร้าว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโหล่งขอด สถานีตำรวจภูธรโหล่งขอด สาธารณสุขอำเภอพร้าวและเจ้าหน้าที่ สสส. อบต.โหล่งขอด ร่วมกันตั้งจุดบริการประชาชนและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วง ๗ วันอันตราย (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ) เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ป้อมยามพิทักษ์ธรรม หมู่ที่ ๖ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่