โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

        โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลโหล่งขอด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากโครงสร้างประชากรของตำบลโหล่งขอด มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 4615 คน มีจำนวนผู้สูงอายุ ประมาณ 1079 คน คิด เป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งหมด คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด นำโดยนายทรงวุฒิ นิติภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด นายสุรชัย วาธง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด นายประจักษ์ วงค์ปัญญา ปลัด อบต. นายชนินทร์ ท่าว่อง นักพัฒนาชุมชน และทีมงาน สสส. ร่วมด้วย นายศรีนวล จ๊ะเต๋ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลโหล่งขอด จึงได้นำคณะผู้สูงอายุของตำบลโหล่งขอดบางส่วน ไปศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาเป็นต้นแบบ และได้กำหนด จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโหล่งขอดขึ้นครั้งแรก ณ อบต.โหล่งขอด หมู่ที่ ๓ ตำบลโหล่งขอด ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 มีผู้สูงอายุที่สนใจจำนวน 115 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกัน โดยช่วงเช้าเป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้โดยหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง โรงเรียนบ้านนาบุญ ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมนันทนาการ เช่น การรำวงย้อนยุค การประดิษฐ์ประดอย การเรียนตัวอักษรล้านนา และเกมส์การละเล่นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งดำเนินกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด
 
รร.สว.ที่2 @22มิ.ย60_170710_0008 รร.สว.ที่2 @22มิ.ย60_170710_0016 รร.สว.ที่2 @22มิ.ย60_170710_0014 รร.สว.ที่2 @22มิ.ย60_170710_0021 รร.ผสว.29.6.60_170710_0045 ทำดอกไม้จันทน์_170710_0134