โรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วิชางานส่งเสริมอาชีพ ดอกไม้จันท์

ทำดอกไม้จันทน์_170710_0106 ทำดอกไม้จันทน์_170710_0119 ทำดอกไม้จันทน์_170710_0121 ทำดอกไม้จันทน์_170710_0124 ทำดอกไม้จันทน์_170710_0128 ทำดอกไม้จันทน์_170710_0131 ทำดอกไม้จันทน์_170710_0134 ทำดอกไม้จันทน์_170710_0136 ทำดอกไม้จันทน์_170710_0139 ทำดอกไม้จันทน์_170710_0142 ทำดอกไม้จันทน์_170710_0149 ทำดอกไม้จันทน์_170710_0175 ทำดอกไม้จันทน์_170710_0181 ทำดอกไม้จันทน์_170710_0184 ทำดอกไม้จันทน์_170710_0228 ทำดอกไม้จันทน์_170710_0234