โรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ ๒ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิชาโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

รร.สว.ที่2 @22มิ.ย60_170710_0002 รร.สว.ที่2 @22มิ.ย60_170710_0003 รร.สว.ที่2 @22มิ.ย60_170710_0012 รร.สว.ที่2 @22มิ.ย60_170710_0014 รร.สว.ที่2 @22มิ.ย60_170710_0016 รร.สว.ที่2 @22มิ.ย60_170710_0023 รร.สว.ที่2 @22มิ.ย60_170710_002919399419_1381294778617744_972944537229001300_n 19420376_1381294765284412_6791076894460149824_n รร.สว.ที่2 @22มิ.ย60_170710_0038 รร.สว.ที่2 @22มิ.ย60_170710_0040 รร.สว.ที่2 @22มิ.ย60_170710_0041 รร.สว.ที่2 @22มิ.ย60_170710_0048 รร.สว.ที่2 @22มิ.ย60_170710_0050 รร.สว.ที่2 @22มิ.ย60_170710_0061